Hannah en Jesse
Muziekschool voor koperblazers en saxofoons
Algemene voorwaarden voor het volgen van lessen en/of activiteiten

Artikel 1: Inschrijving

Inschrijving geschiedt door aanmelding bij het bureau van de muziekschool en door invulling en ondertekening van het inschrijformulier.

Artikel 2: Duur cursusjaar

Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni van het volgend jaar.

Artikel 3: Uitschrijving

Tussentijdse beëindiging/opzegging is uitsluitend mogelijk na een schriftelijk verzoek gericht.

Tarieven
Individuele les: € 30,- per half uur.

Groepsles: Dezelfde prijs, per persoon dus € 30 gedeeld door het aantal deelnemers.